Virtual Run 100days 1000kays season 3

Virtual Run 100days 1000kays season 3 วัน-เวลา :วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 เวลา 00:00 – 03:00 จัดโดย  : Ultra Park Run Thailand 100 การวิ่งเวอร์ชวลรัน เป็นการวิ่งที่มีความยืดหยุ่น ทุกคนสามารถวิ่งได้ทุกสถานที่ หรือบนลู่วิ่ง ตามเวลาที่ตัวเองกำหนด จึงเป็นรูปแบบของการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย และจิตใจ เพื่อเข้าแข่งขันหรือ เพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทางผู้จัดงาน Ultra Park Run Thailand 100K Thailand จึงเห็นควรที่จะจัดทำรายการวิ่ง เวอร์ชวลรันนี้เพื่อช่วยให้นักวิ่งได้เตรียมตัว และได้มีแผนการซ้อมที่เหมาะสม และสามารถติดตามผลการฝึกซ้อมของตัวเองได้ ในช่วงระยะเวลา 100 วันนี้ ซึ่งจะทำให้ ผู้เข้าร่วมในการวิ่งเวอร์ชวลรันนี้ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในงาน Ultra Park Run Thailand 100Kรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา […]

rembrandt

July 20, 2020

We Fight Together

“ที่ผ่านมาต้องถือว่าพวกเราชาวไทยทุกภาคส่วนต่างก็ช่วยกันรับมือกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างดีจนได้รับคำชมมากมายจากนานาชาติทั่วโลกแต่ในทุกวันนี้ต้องถือว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่สามารถวางใจและการ์ดตกได้แม้แต่นิดเดียว ดังนั้นเรายังต้องปกป้องเพื่อความปลอดภัยและร่วมกันใส่ใจเพื่อเราทุกคนอย่างต่อเนื่องไปก่อน แอดเชื่อว่า #แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน อย่างแน่นอนครับ”Image by #Artographer Team of Rembrandt #SafetyAndProtect #WeWillWin #FightTogether #ThailandTeam #LiveYourMoment#RembrandtLifeMomentCreationStudio 

rembrandt

July 20, 2020

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.