We Fight Together

“ที่ผ่านมาต้องถือว่าพวกเราชาวไทยทุกภาคส่วนต่างก็ช่วยกันรับมือกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างดีจนได้รับคำชมมากมายจากนานาชาติทั่วโลกแต่ในทุกวันนี้ต้องถือว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่สามารถวางใจและการ์ดตกได้แม้แต่นิดเดียว ดังนั้นเรายังต้องปกป้องเพื่อความปลอดภัยและร่วมกันใส่ใจเพื่อเราทุกคนอย่างต่อเนื่องไปก่อน แอดเชื่อว่า #แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน อย่างแน่นอนครับ”
Image by #Artographer Team of Rembrandt

#SafetyAndProtect #WeWillWin #FightTogether #ThailandTeam #LiveYourMoment
#RembrandtLifeMomentCreationStudio 

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.