Virtual Run 100days 1000kays season 3

Virtual Run 100days 1000kays season 3

วัน-เวลา :วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 เวลา 00:00 – 03:00

จัดโดย  : Ultra Park Run Thailand 100

การวิ่งเวอร์ชวลรัน เป็นการวิ่งที่มีความยืดหยุ่น ทุกคนสามารถวิ่งได้ทุกสถานที่ หรือบนลู่วิ่ง ตามเวลาที่ตัวเองกำหนด จึงเป็นรูปแบบของการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย และจิตใจ เพื่อเข้าแข่งขันหรือ เพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ทางผู้จัดงาน Ultra Park Run Thailand 100K Thailand จึงเห็นควรที่จะจัดทำรายการวิ่ง

เวอร์ชวลรันนี้เพื่อช่วยให้นักวิ่งได้เตรียมตัว และได้มีแผนการซ้อมที่เหมาะสม และสามารถติดตามผลการฝึกซ้อมของตัวเองได้ ในช่วงระยะเวลา 100 วันนี้ ซึ่งจะทำให้ ผู้เข้าร่วมในการวิ่งเวอร์ชวลรันนี้ มีความมั่นใจ และมีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในงาน Ultra Park Run Thailand 100K
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัคร : วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ปิดรับสมัคร : วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้แล้วที่ลิงค์นี้

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.